ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 080-4755655 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044002 สายด่วนผู้บริหาร 0612861255

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,224
เดือนที่แล้ว
2,469
ปีนี้
15,054
ปีที่แล้ว
21,824
ทั้งหมด
43,377
ไอพี ของคุณ
18.207.238.146


จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 เริ่มใช้ 20 ก.ค. 64
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 เริ่มใช้ 20 ก.ค. 64 . นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ศปก.จ.มส.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีสาระสำคัญที่ร่วมพิจารณาหลายประเด็น . ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบด้านถึงสถานการณ์และความจำเป็นในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ด้านสุขภาพ ทั้งนี้ แม่ฮ่องสอนถูกจัดให้เป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะบังคับใช้ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ในที่ประชุมได้หารือและมีมติที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ . 1. มาตรการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหสถานยังมีความจำเป็นต่อเนื่อง . 2. ห้ามการดำเนินกิจกรรมที่รวมคนหมู่มากเกิน 100 คน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยให้ผู้จัดกิจกรรมขออนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพื้นที่จัดกิจกรรม . 3. ร้านอาหารให้เปิดบริการได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหาร . 4. ขอความร่วมมือประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทาง เข้าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กทมฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่นๆเว้นแต่มีเหตุจำเป็น . 5. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ต้องลงทะเบียนแสดงตนใน "สวัสดีแม่ฮ่องสอน" เพื่อเป็นข้อมูลบริหารจัดการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานในด่านตรวจ/จุดคัดกรองหลัก 4 แห่ง ได้แก่ ด่านแม่ปิง อ.ปาย ด่านแม่อูคอ อ.ขุนยวม ด่านหน้าถ้ำ อ.แม่สะเรียง และด่านแม่สวด อ.สบเมย ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกวัน . 6. กำหนดมาตรการในการตรวจ รักษา ผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และมาตรการในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ ให้ทุกอำเภอดำเนินการ Local Quarantine เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงผู้ที่มีเหตุจำเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังในสถานที่กำหนด . นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความรู้และความเข้าใจในการป้องกันการระบาดของโรค และกระตุ้นให้ประชาชนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือกที่จัดสรรให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และที่สำคัญให้ประชาชน เคร่งครัดในการปฏิบัติตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุข ได้แก่ การเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือบ่อยๆ การวัดไข้ การใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" พร้อมทั้งย้ำว่าการร่วมมือ ร่วมใจกันในทุกภาคส่วนจะช่วยให้ "แม่ฮ่องสอนปลอดภัย" จากโควิด-19 ต่อไป

เข้าชม 2 ครั้ง

 
21 กรกฎาคม 2564