ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-044002 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044002

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,709
เดือนที่แล้ว
2,213
ปีนี้
8,246
ปีที่แล้ว
21,824
ทั้งหมด
36,569
ไอพี ของคุณ
18.232.55.103


มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)(ฉบับที่3),องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
19 เมษายน 2564
เข้าชม 3 ครั้ง

ต่อต้านคอร์ รัปชั่น ร่วมประการเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
16 เมษายน 2564
เข้าชม 8 ครั้ง

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายวาตภัย ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย วาตภัย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย  บ้านปู่ทา บ้านสบเมย บ้านบุญเลอ บ้านแม่แคะ บ้านห้วยกองก้าด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13 เมษายน 2564
เข้าชม 2 ครั้ง

จุดตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

จุดตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ 

13 เมษายน 2564
เข้าชม 1 ครั้ง

ประกาศจากจังหวัดแม่ฮ่อำเภอสบเมย ออกมาตรการด่วนคุมโควิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลกองก๋อย หากเป็นผู้สัมผัสแยกกักตัวเอง 14 วัน ส่วนประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องรายงานตัว ภายใน 24 ชม.องสอน​ เรื่อง​มาตรการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในสถานการณ์การแพร,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

.
อำเภอสบเมย ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสบเมย ว่าพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ราย เป็นคนในพื้นที่ตำบลกองก๋อย อำเภอสบมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลกองก๋อย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 และเข้ารับการตรวจวินิจฉัยพบการติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อำเภอสบเมย จึงมีมาตรการให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
.
1. ประชาสัมพันธ์กรณีดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยด่วน หากเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย/สงสัยว่าเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือไปในสถานที่ ตามวันที่ ดังกล่าว ให้แยกกักตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัดเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (Home Quarantine) และรีบแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ โดยทันที (สายด่วนโควิด จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 062-2953064 Hot line กรมควบคุมโรค 1422 )
.
2. ให้กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แจ้งประชาชนที่เดินทางกลับมาจากจังหวัด พื้นที่เสี่ยง ให้เข้ารับการรายงานตัว คัดกรองและประเมินความเสี่ยง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่เดินทางเข้าพื้นที่
.
3. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์แบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและสุขภาพ งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน ตามประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
4. ประชาสัมพันธ์/กำชับการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T (Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ และ Thai Cha Na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ) อย่างเคร่งครัด
.
5. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือกับเจ้าของตลาด และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด และกำกับติดตามการปฏิบัติและตรวจประเมินตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
.
6. มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สนับสนุนการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการกำกับให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการโดยเคร่งครัด

09 เมษายน 2564
เข้าชม 6 ครั้ง

คนที่จะเข้ามาบริจาคของจะต้องมีใบอนุญาต จากสภากาชาดไทย ถ้าไม่มีใบอนุญาตหรือใบรับรองจากสภากาชาด จะไม่สามารถไป บริจาคได้,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
08 เมษายน 2564
เข้าชม 7 ครั้ง

มาตรการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019(COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
08 เมษายน 2564
เข้าชม 6 ครั้ง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สามแลบ หยุดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจาภาคเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
25 มีนาคม 2564
เข้าชม 18 ครั้ง

การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
17 มีนาคม 2564
เข้าชม 23 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประซาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
17 มีนาคม 2564
เข้าชม 6 ครั้ง

ประกาศบัญชีรายขื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
25 กุมภาพันธ์ 2564
เข้าชม 26 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564
เข้าชม 22 ครั้ง

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564
เข้าชม 23 ครั้ง

ขอความร่วยมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564
เข้าชม 17 ครั้ง

ชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR Code,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2564
เข้าชม 19 ครั้ง

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (149 รายการ)