ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,543
เดือนที่แล้ว
1,266
ปีนี้
1,543
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
2,809
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227


ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น สายงานผู้ปฏิบัติ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
24 มกราคม 2565
เข้าชม 0 ครั้ง

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
07 มกราคม 2565
เข้าชม 11 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่องขอความร่วมมืองดเผาในพื้นที่ ตำบลแม่สามแลบ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
06 มกราคม 2565
เข้าชม 5 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่องรับสมัครสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแม่สามแลบ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
06 มกราคม 2565
เข้าชม 5 ครั้ง

กำหนดประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลามแลบ ครั้งแรก วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสาละวิน อาคารการค้าชายแดน บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
29 ธันวาคม 2564
เข้าชม 12 ครั้ง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ครั้งแรก วันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสาละวิน อาคารการค้าชายแดน บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
29 ธันวาคม 2564
เข้าชม 12 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและสมาชิกสภาองคการบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
20 ธันวาคม 2564
เข้าชม 14 ครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภาอบต.แม่สามแลบ รวบรวมบัญชีรายรับ รายจ่าย ในการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภาอบต.แม่สามแลบ ส่งที่สำนักงานองค์การบริหารส,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
15 ธันวาคม 2564
เข้าชม 12 ครั้ง

 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
15 ธันวาคม 2564
เข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
14 ธันวาคม 2564
เข้าชม 12 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้าย ในเขต อบต.แม่สามแลบ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ต,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

# ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ # ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้าย ในเขต อบต.แม่สามแลบ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 053-615976

07 ธันวาคม 2564
เข้าชม 18 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ แจ้งการต่อใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
#ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ # แจ้งการต่อใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 053-615976
07 ธันวาคม 2564
เข้าชม 15 ครั้ง

 ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 053-615976
07 ธันวาคม 2564
เข้าชม 16 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีคำถามเข้ามา เงื่อนไขรายการจ่ายผู้สมัครที่จะต้องมีตั้งแต่ก่อนรับสมัคร,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
#ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีคำถามเข้ามา เงื่อนไขรายการจ่ายผู้สมัครที่จะต้องมีตั้งแต่ก่อนรับสมัคร มี 4 รายการ 1.ค่าถ่ายรูปประกอบการรับสมัคร 2 ค่าใบรับรองแพทย์ 3 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการรับสมัคร 4 ค่าสมัคร การเรียงลำดับวันที่ในบัญชีรายรับและบัญชีรายจ่าย บัญชีค้างจ่าย ให้เรียงลำดับตามวันที่จ่ายตั้งแต่ วันแรก-จนสุดท้าย ส่วนบัญชีค้างจ่าย หมายถึง รายการที่ได้ใบเสร็จรับเงินหลังวันที่ 28 พ.ย. เช่น ค่าโทรศัพท์ หรือค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด ผู้สมัครคนใดทำคนนั้นเป็นเจ้าของป้าย และผู้สมัครอื่นที่มีชื่อ มีภาพ มีเบอร์ อยู่ในป้ายด้วย ให้คิดค่าใช้จ่ายร่วมด้วย รายรับจะถามมามากในรายการจะเขียนยังไง มี นำเงินส่วนตัวมาใช้ในการเลือกตั้ง หรือได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นที่มาช่วยหาเสียงแต่มาช่วยฟรี ต้องคิดเป็นตัวเงิน เช่น รับค่าแรง รับค่าทำป้าย หรืออื่นๆ รายจ่ายค่าผู้ช่วยหาเสียง ค่าพาหนะ ค่าแรงงาน ค่าผู้สังเกตการณ์ตัวแทนผู้สมัคร หรืออื่นๆ ที่ไม่มีใบเสร็จ ในแบบสำเนาบัตรฯ ตามที่แจ้ง สนง.กกต.จว ข้อสังเกต บัญชีรายรับ จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ บัญชีรายจ่ายรวมกับบัญชีค้างจ่าย หากไม่มีใบเสร็จ ให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน(รายรับ) และในรับรองการจ่าย(รายจ่าย)
02 ธันวาคม 2564
เข้าชม 16 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
01 ธันวาคม 2564
เข้าชม 18 ครั้ง

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (279 รายการ)