ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 080-4755655 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044002 สายด่วนผู้บริหาร 0612861255

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,224
เดือนที่แล้ว
2,469
ปีนี้
15,054
ปีที่แล้ว
21,824
ทั้งหมด
43,377
ไอพี ของคุณ
18.207.238.146


จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 เริ่มใช้ 20 ก.ค. 64,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 เริ่มใช้ 20 ก.ค. 64 . นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ศปก.จ.มส.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีสาระสำคัญที่ร่วมพิจารณาหลายประเด็น . ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบด้านถึงสถานการณ์และความจำเป็นในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ด้านสุขภาพ ทั้งนี้ แม่ฮ่องสอนถูกจัดให้เป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะบังคับใช้ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ในที่ประชุมได้หารือและมีมติที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ . 1. มาตรการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหสถานยังมีความจำเป็นต่อเนื่อง . 2. ห้ามการดำเนินกิจกรรมที่รวมคนหมู่มากเกิน 100 คน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยให้ผู้จัดกิจกรรมขออนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพื้นที่จัดกิจกรรม . 3. ร้านอาหารให้เปิดบริการได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหาร . 4. ขอความร่วมมือประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทาง เข้าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กทมฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่นๆเว้นแต่มีเหตุจำเป็น . 5. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ต้องลงทะเบียนแสดงตนใน "สวัสดีแม่ฮ่องสอน" เพื่อเป็นข้อมูลบริหารจัดการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานในด่านตรวจ/จุดคัดกรองหลัก 4 แห่ง ได้แก่ ด่านแม่ปิง อ.ปาย ด่านแม่อูคอ อ.ขุนยวม ด่านหน้าถ้ำ อ.แม่สะเรียง และด่านแม่สวด อ.สบเมย ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกวัน . 6. กำหนดมาตรการในการตรวจ รักษา ผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และมาตรการในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ ให้ทุกอำเภอดำเนินการ Local Quarantine เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงผู้ที่มีเหตุจำเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังในสถานที่กำหนด . นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความรู้และความเข้าใจในการป้องกันการระบาดของโรค และกระตุ้นให้ประชาชนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือกที่จัดสรรให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และที่สำคัญให้ประชาชน เคร่งครัดในการปฏิบัติตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุข ได้แก่ การเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือบ่อยๆ การวัดไข้ การใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" พร้อมทั้งย้ำว่าการร่วมมือ ร่วมใจกันในทุกภาคส่วนจะช่วยให้ "แม่ฮ่องสอนปลอดภัย" จากโควิด-19 ต่อไป
21 กรกฎาคม 2564
เข้าชม 3 ครั้ง

คลัสเตอร์คนคัดลำไย อ.จอมทอง​ จ.เชียงใหม่​ ที่เข้ามาในพื้นที่​ ต.กองก๋อย​ อ.สบเมย,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
#มาแล้วผลพวงจากคลัสเตอร์คนคัดลำไย อ.จอมทอง​ จ.เชียงใหม่​ ที่เข้ามาในพื้นที่​ ต.กองก๋อย​ อ.สบเมย ?สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อ​ 4​ ราย ที่ตำบลกองก๋อย​ อำเภอสบเมย และมีการรับผู้ป่วยชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมารักษาตัวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มอีก 7​ ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมจำนวนทั้งสิ้น 94 ราย​ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล แบ่งเป็น​โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 15 ราย โรงพยาบาลปาย 9 ราย​ โรงพยาบาลแม่สะเรียง​ 5​ราย​ โรงพยาบาลสบเมย​ 4​ รายและโรงพยาบาลสนาม​ 7​ ราย
21 กรกฎาคม 2564
เข้าชม 3 ครั้ง

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่7),องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่7)

20 กรกฎาคม 2564
เข้าชม 4 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
16 กรกฎาคม 2564
เข้าชม 4 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดทุกจังหวัด ก่อนเข้าหมู่บ้านให้มารายงานตัวได้ที่ จุดคัดกรอง หน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดทุกจังหวัด ก่อนเข้าหมู่บ้านให้มารายงานตัวได้ที่ จุดคัดกรอง หน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้ในเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือรายงานตัวได้ที่ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ในหมู่บ้านและต้องกักตัวเอง ณ ที่พำนัก เป็นเวลา 14 วัน และให้งด หรือ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้าน ชุมชน ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แล้วแต่กรณี
02 กรกฎาคม 2564
เข้าชม 10 ครั้ง

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6),องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6)
02 กรกฎาคม 2564
เข้าชม 10 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมลงนามถวายพระพร,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
01 กรกฎาคม 2564
เข้าชม 11 ครั้ง

อบต.แม่สามแลบ ขอเชิญชวน หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาคประชาสังคม ชมรม กลุ่ม คณะบุคคล,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
ขอเชิญชวน องค์กร หน่วยงาน ภาคประชาชน ชมรม กลุ่ม จัดทำโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน สุขภาพ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แม่สามแลบ สามารถส่งโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 มิ.ย.2564 ที่ สำนักงาน อบต.แม่สามแลบ โดยจะมีการประชุมพิจารณาโครงการ ไตรมาสที่ 2/2564 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564
24 มิถุนายน 2564
เข้าชม 8 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง (Google Form) ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ถ. (http://www.locla.moi.go.th)

21 มิถุนายน 2564
เข้าชม 8 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ครับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง (ออนไลน์),องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
18 มิถุนายน 2564
เข้าชม 11 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 1/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
31 พฤษภาคม 2564
เข้าชม 17 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์สอบข่งขันข้าราชการท้องถิ่น 2564 ทั่วประเทศ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
20 พฤษภาคม 2564
เข้าชม 25 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นปี 2564 ทั่วประเทศ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
20 พฤษภาคม 2564
เข้าชม 26 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ สอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นปี 2564 ทั่วประเทศ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
20 พฤษภาคม 2564
เข้าชม 21 ครั้ง

ขออนุมัติดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
18 พฤษภาคม 2564
เข้าชม 29 ครั้ง

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (174 รายการ)