ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-044-000 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044-000

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
618
เดือนที่แล้ว
1,303
ปีนี้
3,649
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,649
ไอพี ของคุณ
18.208.159.25


กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
สะพานแบริ่งสร้างเสร็จเเล้ว 26ส.ค.62
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายแลน
ประชุมประกันสุขภาพ

-:- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 
-:-  ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 
-:- แถลงการณ์ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้รัฐบาลมั่นใจในการยกกเลิกสารฺพิษทางการเกษตร 
-:-  วารสารประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
-:- โครงการการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 
-:- วารสารประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
-:- ข่าวรับสมัครและใบรับสมัคร 
-:- ประชาสัมพันธ์ บริการของหน่วยสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
-:- ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านแม่ลามาน้อย หมู่ 8 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านปู่คำ หมู่ 10 
-:- เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- โครงการสร้างห้องน้ำคนพิการ บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านห้วยกระต่าย หมู่ 8 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านซิวาเดอ หมู่ 3 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านแม่ตอละ หมู่ 2 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา


ท่าเรือแม่สามแลบ ม.1
พระธาตุแม่สามแลบ

สินค้า OTOP (การจัดสาน) ตำบลแม่สามแลบ
ถั่วฝักยาว ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ
บุก ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    
คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน