ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-044-000 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044-000

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,063
ปีนี้
1,854
ปีที่แล้ว
6,499
ทั้งหมด
8,353
ไอพี ของคุณ
34.226.244.70


ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
กิจกรรมจิตอาสาและเครือข่ายอาสาท้องถิ่นรักโลก(อถล.)
5 ธันวาคม 2562
ประชุมระเบียบวาระโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการเพาะสาละวินและโครงการป่าสร้างรายได้
ประเพณีลอยกระทงชมน้ำสาละวินประจำปี 2562

-:- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเเม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ บ้านฉันมีดี 
-:- การรรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่สามเเลบ 
-:- อบต.เเม่สามเเสบ ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดซุ้มนิทรรศการ 
-:- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่สามเเลบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ตำเเหน่งว่างงาน 
-:- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 
-:-  ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 
-:- แถลงการณ์ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้รัฐบาลมั่นใจในการยกกเลิกสารฺพิษทางการเกษตร 
-:- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ ข้าราชการประเภทอื่น 


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านแม่ลามาน้อย หมู่ 8 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านปู่คำ หมู่ 10 
-:- เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- โครงการสร้างห้องน้ำคนพิการ บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านห้วยกระต่าย หมู่ 8 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านซิวาเดอ หมู่ 3 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านแม่ตอละ หมู่ 2 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา


ท่าเรือแม่สามแลบ ม.1
พระธาตุแม่สามแลบ

สินค้า OTOP (การจัดสาน) ตำบลแม่สามแลบ
ถั่วฝักยาว ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ
บุก ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    
คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน