ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-044002 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044002

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
1,323
เดือนที่แล้ว
2,244
ปีนี้
10,104
ปีที่แล้ว
21,824
ทั้งหมด
38,427
ไอพี ของคุณ
3.236.118.225
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 256429 มี.ค. 2564
2รายงานการประชุมสภาสมัยสามญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256429 มี.ค. 2564
3ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256424 มี.ค. 2564
4นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 30 ต.ค. 2563
5ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25621 ต.ค. 2562
6ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/25621 ต.ค. 2562
7ประกาศเรื่อง นัดประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 3/256226 ก.ค. 2562
8ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 3/256222 ก.ค. 2562
9ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256222 เม.ย. 2562
10ประกาศ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256222 เม.ย. 2562
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 125624 มี.ค. 2562
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง การกำหนดสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1256215 ก.พ. 2562
13นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566125 ต.ค. 2561
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256112 ต.ค. 2561
15นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/256126 ก.ค. 2561
16เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3256123 ก.ค. 2561
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256123 ก.ค. 2561

1