ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615-945 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615-945

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
1,489
เดือนที่แล้ว
1,670
ปีนี้
14,966
ปีที่แล้ว
6,499
ทั้งหมด
21,465
ไอพี ของคุณ
3.237.71.23
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)20 ส.ค. 2562
2แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ 20 ส.ค. 2562
3หนังสือขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ครั้งที่ 3/256220 ส.ค. 2562
4หนังสือ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256220 ส.ค. 2562
5คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนัลสุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง17 ม.ค. 2562
6คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ17 ม.ค. 2562
7คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ17 ม.ค. 2562
8ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ พุทธศักราช 2557 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2562)17 ม.ค. 2562

1