ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
227
เมื่อวานนี้
296
เดือนนี้
502
เดือนที่แล้ว
3,388
ปีนี้
19,860
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
21,126
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.256124 เม.ย. 2564
2ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุน 24 เม.ย. 2564
3แผนพัฒนาสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 256326 ต.ค. 2563
4คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)20 ส.ค. 2562
5แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ 20 ส.ค. 2562
6หนังสือขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ครั้งที่ 3/256220 ส.ค. 2562
7หนังสือ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256220 ส.ค. 2562
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบทุน พ.ศ.256121 ม.ค. 2562
9คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนัลสุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง17 ม.ค. 2562
10คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ17 ม.ค. 2562
11คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ17 ม.ค. 2562
12ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ พุทธศักราช 2557 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2562)17 ม.ค. 2562
13โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 256030 ก.ย. 2560
14การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.255725 มี.ค. 2557

1