ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-044002 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044002

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,709
เดือนที่แล้ว
2,213
ปีนี้
8,246
ปีที่แล้ว
21,824
ทั้งหมด
36,569
ไอพี ของคุณ
18.232.55.103
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)20 ส.ค. 2562
2แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ 20 ส.ค. 2562
3หนังสือขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ครั้งที่ 3/256220 ส.ค. 2562
4หนังสือ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256220 ส.ค. 2562
5คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนัลสุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง17 ม.ค. 2562
6คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ17 ม.ค. 2562
7คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ17 ม.ค. 2562
8ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ พุทธศักราช 2557 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2562)17 ม.ค. 2562
9โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 256030 ก.ย. 2560

1