ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 080-4755655 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044002 สายด่วนผู้บริหาร 0612861255

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,224
เดือนที่แล้ว
2,469
ปีนี้
15,054
ปีที่แล้ว
21,824
ทั้งหมด
43,377
ไอพี ของคุณ
18.207.238.146
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.256124 เม.ย. 2564
2ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุน 24 เม.ย. 2564
3คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)20 ส.ค. 2562
4แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ 20 ส.ค. 2562
5หนังสือขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ครั้งที่ 3/256220 ส.ค. 2562
6หนังสือ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256220 ส.ค. 2562
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบทุน พ.ศ.256121 ม.ค. 2562
8คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนัลสุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง17 ม.ค. 2562
9คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ17 ม.ค. 2562
10คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ17 ม.ค. 2562
11ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ พุทธศักราช 2557 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2562)17 ม.ค. 2562
12โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 256030 ก.ย. 2560
13การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.255725 มี.ค. 2557

1