ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-044002 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044002

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,709
เดือนที่แล้ว
2,213
ปีนี้
8,246
ปีที่แล้ว
21,824
ทั้งหมด
36,569
ไอพี ของคุณ
18.232.55.103
ลำดับรายการวันที่
1ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุในสำนักงาน16 เม.ย. 2563
2ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมเรียกเก็บภาษีป้าย16 เม.ย. 2563
3ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน16 เม.ย. 2563
4ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2116 เม.ย. 2563
5ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน16 เม.ย. 2563
6ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่16 เม.ย. 2563
7ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด16 เม.ย. 2563
8ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่16 เม.ย. 2563
9ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ16 เม.ย. 2563
10ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการ16 เม.ย. 2563
11ภาษีบำรุงที่ดิน20 มิ.ย. 2562
12ชำระภาษีป้าย20 มิ.ย. 2562
13ขออนุญาติก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2120 มิ.ย. 2562
14ข้อมูลสิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน20 มิ.ย. 2562
15การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน20 มิ.ย. 2562
16การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ20 มิ.ย. 2562
17การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ20 มิ.ย. 2562
18การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่20 มิ.ย. 2562
19การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ20 มิ.ย. 2562
20การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ20 มิ.ย. 2562

12  >> >|