ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
223
เมื่อวานนี้
296
เดือนนี้
502
เดือนที่แล้ว
3,388
ปีนี้
19,860
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
21,126
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86
ลำดับรายการวันที่
1แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5 ก.ค. 2564
2ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุในสำนักงาน16 เม.ย. 2563
3ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมเรียกเก็บภาษีป้าย16 เม.ย. 2563
4ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน16 เม.ย. 2563
5ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2116 เม.ย. 2563
6ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน16 เม.ย. 2563
7ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่16 เม.ย. 2563
8ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด16 เม.ย. 2563
9ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่16 เม.ย. 2563
10ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ16 เม.ย. 2563
11ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการ16 เม.ย. 2563
12ภาษีบำรุงที่ดิน20 มิ.ย. 2562
13ชำระภาษีป้าย20 มิ.ย. 2562
14ขออนุญาติก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2120 มิ.ย. 2562
15ข้อมูลสิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน20 มิ.ย. 2562
16การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน20 มิ.ย. 2562
17การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ20 มิ.ย. 2562
18การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ20 มิ.ย. 2562
19การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่20 มิ.ย. 2562
20การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ20 มิ.ย. 2562

12  >> >|