ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 080-4755655 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044002 สายด่วนผู้บริหาร 0612861255

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,224
เดือนที่แล้ว
2,469
ปีนี้
15,054
ปีที่แล้ว
21,824
ทั้งหมด
43,377
ไอพี ของคุณ
18.207.238.146
ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.256418 พ.ค. 2564
2คำสั่ง ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการคราว31 มี.ค. 2564
3แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256431 มี.ค. 2564
4ประกาศ รายซื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 1/256431 มี.ค. 2564
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพสีกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเครอะวอ26 ม.ค. 2564
6การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใซ่งานก่อสร้าง8 ม.ค. 2564
7คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV5 ม.ค. 2564
8แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV5 ม.ค. 2564
9การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน5 พ.ย. 2563
10แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง4 พ.ย. 2563
11แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง28 ต.ค. 2563
12แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง28 ต.ค. 2563
13แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 5 ต.ค. 2563
14การกำหนดปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง1 ต.ค. 2563
15ระเบียบ อบต.แม่สามแลบว่าด้วย การใช้ห้องประชุมอาคารตลาดการค้าขายชายแดนบ้านแม่สามแลบ พ.ศ.25627 ต.ค. 2562
16คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ พ.ศ.25603 เม.ย. 2560
17คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ พ.ศ.25603 เม.ย. 2560
18คำสั้ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร31 ต.ค. 2559
19คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร31 ต.ค. 2559

1