ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,543
เดือนที่แล้ว
1,266
ปีนี้
1,543
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
2,809
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227
ลำดับรายการวันที่
1รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ครังที่ 1/2564 30 ก.ย. 3107
2รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม ครังที่ 1/2564 31 ส.ค. 3107
3รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม ครังที่ 1/2564 11 ม.ค. 2565
4รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ครังที่ 1/256530 ธ.ค. 2564
5รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครังที่ 1/256530 พ.ย. 2564
6รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ครังที่ 1/256529 ต.ค. 2564
7ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)23 ก.ย. 2564
8ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป23 ก.ย. 2564
9ประกาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ กรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒)17 ก.ย. 2564
10ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและกำหนดสถานที่ดำเนินการสรรหาเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ17 ก.ย. 2564
11คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอสบเมย เรื่องปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว16 ก.ย. 2564
12ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 2/256414 ก.ย. 2564
13ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.256418 พ.ค. 2564
14คำสั่ง ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการคราว31 มี.ค. 2564
15แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256431 มี.ค. 2564
16ประกาศ รายซื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 1/256431 มี.ค. 2564
17ประกาศ จุดรวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบ31 ม.ค. 2564
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพสีกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเครอะวอ26 ม.ค. 2564
19ประกาศ การเก็บขยะ และขนขยะมูลฝอย8 ม.ค. 2564
20การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใซ่งานก่อสร้าง8 ม.ค. 2564

12  >> >|