ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
221
เมื่อวานนี้
296
เดือนนี้
502
เดือนที่แล้ว
3,388
ปีนี้
19,860
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
21,126
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศบัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ30 ส.ค. 2565
2รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ25 ส.ค. 2565
3ประกาศบัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ1 ส.ค. 2565
4ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปี 25651 ส.ค. 2565
5ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปี 256527 ก.ค. 2565
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ25 ก.ค. 2565
7 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ1 ก.ค. 2565
8ประกาศบัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสสรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ30 พ.ค. 2565
9ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน4รายการ24 พ.ค. 2565
10รายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดสถานที่ดำเนินการสรรหาและลเือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ23 พ.ค. 2565
11ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่3/25659 พ.ค. 2565
12การเก็บ และขนขยะมูลฝอย1 มี.ค. 2565
13ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)20 ม.ค. 2565
14การให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256019 ม.ค. 2565
15คำสั่ง แต่งตั้งรักษษราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล13 ม.ค. 2565
16รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม ครังที่ 1/2564 11 ม.ค. 2565
17มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ9 ม.ค. 2565
18การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปีงบประมาณ 25647 ม.ค. 2565
19รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ครังที่ 1/256530 ธ.ค. 2564
20รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครังที่ 1/256530 พ.ย. 2564

123  >> >|