ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
872
เดือนที่แล้ว
3,155
ปีนี้
13,836
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
15,102
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.สภาพทั่วไป/ที่ตั้ง

     พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ  ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติสาละวิน อยู่ทางทิศทางตะวันตกของอำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ห่างจากอำเภอสบเมย  56  กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่อำเภอสบเมยต้องผ่านเขตอำเภอแม่สะเรียงเนื่องจากไม่มีถนนสายหลักจากตำบลเข้าสู่อำเภอโดยตรง

   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบมีเนื้อที่ทั้งหมด  251  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 156,875  ไร่  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้

 

     ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลแม่ยวม          อำเภอแม่สะเรียง     จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลท่าสองยาง     อำเภอท่าสองยาง     จังหวัดตาก

     ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลสบเมย          อำเภอสบเมย          จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ทิศตะวันตก      ติดต่อกับประเทศพม่า           มีแม่น้ำสาละวิน เป็นแนวเขตชายแดน

 

2. ลักษณะภูมิประเทศ

     ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ 98% เป็นภูเขาสูงชัน  มีพื้นที่ราบ  ประมาณ  2% ของพื้นที่ตำบล ดังนั้นหมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ  จึงตั้งอยู่ในภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาเป็นส่วนใหญ่ มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน คือ  แม่น้ำเมย  และแม่น้ำสาละวิน

2.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ   มีทั้งสิ้น  10  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน  ดังนี้

 

หมู่ที่
บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
หย่อมบ้าน
ระยะทางจาก อบต.(กม)
1
บ้านแม่สามแลบ
นายสุภาพ นุชนงคราญ
ห้วยกองก้าด
4
2
 
บ้านแม่ตอละ
 
นายพะแม ปู่แก้ว
ประกอบด้วย 2 หย่อมบ้าน
1.      บ้านห้วยมะโอ
2.      บ้านสบยวม
42
47
48
3
บ้านแม่แคะ
นายสง่า พิสมัย
ประกอบด้วย 2 หย่อมบ้าน
1.      บ้านแม่แคะ
2.      บ้านแม่แคะน้อย
19
25
28
4
บ้านสบเมย
นายเดชา ศรีไสวดาวเรือง
ประกอบด้วย 2 หย่อมบ้าน
1.      บ้านโก๊ะงอดี
2.      บ้านพะละอึ
32
34
36
5
บ้านบุญเลอ
นายวรวุฒิ ผ่องอำไพบุษบา
ประกอบด้วย 2 หย่อมบ้าน
1.      บ้านปู่คำน้อย
2.      บ้านบุญเลอน้อย
3.      บ้านโกหงอดี
31
24
26
29
6
บ้านกองเซโล
นายไพจิตร บุษบาเฉลา
บ้านปู่ทา
36
7
บ้านเครอะบอ
นายชาติชาย ป่ากุญชร
ประกอบด้วย 1 หย่อมบ้าน
1.      บ้านเครอะบอน้อย
22
25
8
บ้านห้วยกระต่าย
นายจำลอง มุ่งธารทวี
(กำนันตำบลแม่สามแลบ)
ประกอบด้วย 1 หย่อมบ้าน
1.      บ้านแม่ลาน้อย
33
37
9
บ้านกอมูเดอ
นายวรานนท์ บงกชเรื่องอร่าม
-
17
10
บ้านปู่คำ
นายอินสม
ประกอบด้วย 1 หย่อมบ้าน
1.      บ้านห้วยแห้ง
27

 

ตารางรายชื่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ

 

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
1
นายไตรรัตน์ วนาศิริสุข
นายก อบต.แม่สามแลบ
142 ม.5 ต.แม่สามแลบ
089-8385982
2
นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ
รอง นายก อบต.แม่สามแลบ
416 ม.1 ต.แม่สามแลบ
085-0368420
3
นายกฤษณะ ป่ากุญชร
รองนายก อบต.แม่สามแลบ
70 ม.7 ต.แม่สามแลบ
 
4
นายณรงค์ อย่พรหมแดน
เลขานายก อบต.แม่สามแลบ
24 ม.3 ต.แม่สามแลบ
 
5
นายกำธร วิษณุกรรม
ประธานสภา อบต.
86 ม.1 ต.แม่สามแลบ
 
6
นายบุญส่ง ปัทมสกุล
รองประธาน อบต.แม่สามแลบ
248 ม.3 ต.แม่สามแลบ
 
7
จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว
เลขานุการสภา อบต.แม่สามแลบ
416 ม.1 ต.แม่สามแลบ
089-5584179
8
นายศรีนวล สิริมาลัย
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.1
158 ม.1 ต.แม่สามแลบ
 
9
นายฉัตรชัย ไพรพนารักษ์
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.2
295 ม.2 ต.แม่สามแลบ
 
10
นายภิรมย์ พิมานวนาลัย
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.2
5/2 ม.2 ต.แม่สามแลบ
 
11
นายจักกริช ศิริวนาธร
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.3
131 ม.3 ต.แม่สามแลบ
 
12
นายธรณี ศรีไสวบุษบา
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.4
510 ม.4 ต.แม่สามแลบ
 
13
นายฉัตรชัย ศรีสุขวิมาน
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.4
394 ม.4 ต.แม่สามแลบ
 
14
นายพงษ์เทพ วนาลัยภิมาน
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.5
328/1 ม.5 ต.แม่สามแลบ
 
15
นายวันเฉลิม พนาพิมาน
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.5
152 ม.5 ต.แม่สามแลบ
 
16
นายปิยะ บุษบาสดใส
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.6
18/3 ม.6 ต.แม่สามแลบ
 
17
นายสาคร สุดแดนไพร
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.6
68/1 ม.6 ต.แม่สามแลบ
 
18
นายชวน ธัญญากุล
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.7
335 ม.7 ต.แม่สามแลบ
 
19
นายอาทิตย์ พุ่มพิพัฒน์
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.8
228 ม.8 ต.แม่สามแลบ
 
20
นายชายชัญ โชคชัยภูษิต
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.8
219 ม.8 ต.แม่สามแลบ
 
21
นายจอละ อุทกวาทิน
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.9
3 ม.9 ต.แม่สามแลบ
 
22
นายสมศักดิ์ คงคาวิมาน
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.9
49 ม.9 ต.แม่สามแลบ
 
23
นายไพรวัลย์ แตะวอ
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.10
88 ม.10 ต.แม่สามแลบ
 
24
นายอำพล พะเนอะอึ
สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ ม.10
53 ม.10 ต.แม่สามแลบ
 

 

ตารางแสดงจำนวนประชากร   ประชากรทั้งหมดของตำบลแม่สามแลบเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

 

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

หลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านแม่สามแลบ

1,169

1.,132

2,301

794

2

บ้านแม่ตอละ

2,223

2.025

4,248

281

3

บ้านสิวาเดอ

361

355

716

350

4

บ้านสบเมย

522

484

1,006

811

5

บ้านบุญเลอ

530

484

1,014

337

6

บ้านกลอเซโล

383

323

706

223

7

บ้านเครอะบอ

180

151

331

132

8

บ้านห้วยกระต่าย

242

251

493

177

9

บ้านกอมูเดอ

289

291

580

193

10

บ้านปู่คำ

196

177

373

111

รวม

6,095

5,673

11,768

3,409

ที่มา : สำนักงานทะเบียน อำเภอสบเมย (ข้อมูล 1-13 เดือนมิถุนายน 2561)

 

ประชากรทั้งสิ้น     รวม   11,768   คน     แยกเป็น

  • ชาย  6,095  คน
  • หญิง 5,673  คน
  • มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ  25 คน/ ตารางกิโลเมตร
  • จำนวนหลังคาเรือน  3,409  หลังคาเรือน

2.1.2  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

          ประชากรของตำบลแม่สามแลบ  ประกอบอาชีพการเกษตร  ร้อยละ 95  ส่วนอีกร้อยละ 5  ประกอบอาชีพ รับจ้าง ,ค้าขาย และอื่น ๆ รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร  โดยการทำไร่  เช่น  ไร่ข้าว  ไร่ถั่วเหลือง  ไร่พริก  และมีอาชีพเสริมเช่นการอาชีพทอผ้าพื้นเมือง  จักสาร เก็บของป่า ประมง  และเลี้ยงสัตว์ 

- การเลี้ยงสัตว์
ส่วนมากมีการเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน  ถ้าเหลือจึงไว้ขาย

  • สัตว์เลี้ยง  ได้แก่  ไก่  เป็ด  สุกร  โค  กระบือ
  • สัตว์น้ำ    ได้แก่  ปลาดุก  ปลานิล

- หัตถกรรมและสินค้าท้องถิ่น
ในพื้นที่ตำบลแม่แม่สามแลบ  มีหัตถกรรมและสินค้าท้องถิ่นที่ทำเพื่อจำหน่ายในพื้นที่  ได้แก่

  • จักสานผู้สูงอายุ   หมู่ที่   1   บ้านแม่สามแลบ   อำเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • กลุ่มทอผ้าแม่บ้าน   หมู่ที่   1-10

2.1.3  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

  • ปั้มน้ำมันปั้มหลอด   3   แห่ง
  • โรงสี   4   แห่ง

2.1.4  ข้อมูลด้านการศึกษา

 

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

ที่ตั้ง

1

ศศช.”แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยมะโอ

หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตอละ

2.

ศศช.”แม่ฟ้าหลวง” บ้านโก๊ะงอดี

หมู่ที่ 4 บ้านสบเมย

3

ศศช.”แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะละอึ

หมู่ที่ 4 บ้านสบเมย

4

ศศช.”แม่ฟ้าหลวง” บ้านปู่คำน้อย

หมู่ที่ 5 บ้านบุญเลอ

5

ศศช.”แม่ฟ้าหลวง” บ้านบุญเลอน้อย

หมู่ที่ 5 บ้านบุญเลอ

6

ศศช.”แม่ฟ้าหลวง” บ้านปู่ทา

หมู่ที่ 6 บ้านปู่มา

7

ศศช.”แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ลาน้อย

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยกระต่าย

8

ศศช.”แม่ฟ้าหลวง” บ้านปู่คำ

หมู่ที่ 8 บ้านปู่คำ

 

โรงเรียน (ขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษา)   1   แห่ง

1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโตแฮ  หมู่ที่ 5 (หย่อมบ้านบุญเลอ หมู่ที่ 5)

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5   แห่ง

 

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

ที่ตั้ง

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตอละ

หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตอละ

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิวาเดอ

หมู่ที่ 3 สิวาเดอ

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบเมย

หมู่ที่ 4 บ้านสบเมย

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครออะบอ

หมู่ที่ 7 บ้านเครอะบอ

5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปู่คำ

หมู่ที่ 10 บ้านปู่คำ

 

2.1.5  สถาบันและองค์การทางศาสนา

สำนักสงฆ์  7   แห่ง

 

ลำดับที่

ชื่อสำนักสงฆ์

ที่ตั้ง

1

สำนักสงฆ์บ้านแม่สามแลบ

หมู่ที่ 1 บ้านแม่สามแลบ

2

สำนักสงฆ์บ้านแม่ตอละ

หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตอละ

3

สำนักสงฆ์บ้านสิวาเดอ

หมู่ที่ 3 สิวาเดอ

4

สำนักสงฆ์บ้านบุญเลอ

หมู่ที่ 5 บ้านบุญเลอ

5

สำนักสงฆ์บ้านปู่ทา (หย่อมบ้านกลอเซโร)

หมู่ที่ 6 บ้านปู่ทา

6

สำนักสงฆ์บ้านห้วยกระต่าย

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยกระต่าย

7

สำนักสงฆ์บ้านปู่คำ

หมู่ที่ 10 บ้านปู่คำ

 

โบสถ์ 9  แห่ง คือ

 

ลำดับที่

ชื่อสำนักสงฆ์

ที่ตั้ง

1

สำนักสงฆ์บ้านแม่สามแลบ

หมู่ที่ 1 บ้านแม่สามแลบ

2

สำนักสงฆ์บ้านแม่ตอละ

หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตอละ

3

สำนักสงฆ์บ้านสิวาเดอ

หมู่ที่ 3 สิวาเดอ

4

สำนักสงฆ์บ้านบุญเลอ

หมู่ที่ 5 บ้านบุญเลอ

5

สำนักสงฆ์บ้านปู่ทา (หย่อมบ้านกลอเซโร)

หมู่ที่ 6 บ้านปู่ทา

6

สำนักสงฆ์บ้านห้วยกระต่าย

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยกระต่าย

7

สำนักสงฆ์บ้านปู่คำ

หมู่ที่ 10 บ้านปู่คำ

 

2.1.6  สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   2   แห่ง  คือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สามแลบ    หมู่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบเมย          หมู่ 4

 

2.1.7  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้อมยามตำรวจบ้านแม่สามแลบ     หมู่  1    1        แห่ง

หน่วยทหารพราน 3601 บ้านแม่สามแลบ     1        แห่ง

 

2.1.8  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำและป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์มีแม่น้ำไหลผ่าน เช่น  แม่น้ำเมย   แม่น้ำสาละวิน  มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

2.1.9  มวลชนจัดตั้ง

อปพร.   1   รุ่น   20  คน

 

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

 

2.2.1  -   การคมนาคม

ตำบลแม่สามแลบมีถนนลาดยางติดต่อระหว่างอำเภอ 1 เส้นทาง (ถนนสายแม่สะเรียง-แม่สามแลบ) มีรถรับจ้างวิ่งประจำทางระหว่างอำเภอกับตำบลจำนวน  1 หมู่บ้าน อีก 9 หมู่บ้านไม่มีรถรับจ้างวิ่งประจำทาง การเดินทางจากอำเภอสบเมย ถึงตำบลแม่สามแลบใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

 

2.2.2  -   การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   1   แห่ง (ไปรษณีย์หมู่บ้านหมู่ที่ 1)

สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ   3   แห่ง (โทรศัพท์ระบบดาวเทียม )

 

2.2.3  -  การไฟฟ้า

ตำบลแม่สามแลบยังไม่มีเขตการไฟฟ้าขยายเข้าไปถึง จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้า 10 หมู่บ้าน (ปัจจุบันใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และไฟฟ้าพลังงานน้ำ)

 

2.2.4  -  แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ ลำห้วย   13   แห่ง

บึง  หนอง และอื่นๆ   2   แห่ง

 

2.2.5  -  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย   1   แห่ง

บ่อน้ำตื้น   6   แห่ง

สระน้ำเพื่อการเกษตร   2   แห่ง

 

2.2.6  -แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่   ได้แก่

ล่องเรือแม่น้ำสาละวิน   บ้านแม่สามแลบ   หมู่ 1

ถ้ำบ้านปู่คำ   บ้านปู่คำ   หมู่ 10

จุดชมวิวพระธาตุแม่สามแลบ   บ้านแม่สามแลบ   หมู่ 1

เกษตรโครงการหลวง   บ้านแม่ตอละ หมู่ 2   บ้านปู่คำ หมู่ 10

 

2.2.7 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล

แบ่งเป็น  3  ส่วน  ประกอบด้วย

* ส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

* ส่วนการคลัง                                   

* ส่วนโยธา

 

3.รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ  2557                       จำนวน     25,944,314.00          บาท

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง     จำนวน         409,000.00          บาท

รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้                           จำนวน     11,300,000.00          บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                             จำนวน     14,235,314.00          บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด                                     จำนวน               -                  บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                               จำนวน               -                  บาท

 

4.เครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงาน

รถยนต์ส่วนกลาง   2   คัน

รถไถฟาร์ม   1   คัน

รถจักรยานยนต์   3   คัน

คอมพิวเตอร์   10   เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสาร   1   เครื่อง

โทรศัพท์   1   เครื่อง

โทรสาร   1   เครื่อง

วิทยุสื่อสาร   12   เครื่อง

 

5.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

- การรวมกลุ่มของประชาชน

กลุ่มทุกประเภท   3   กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

w กลุ่มอาชีพ   2   กลุ่ม

w กลุ่มอปพร.   1   กลุ่ม

 

6.จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตำบล)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ  เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำเมยไหลผ่าน  มีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์  ซึ่งมีความสวยงามเหมาะที่จะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์