ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
872
เดือนที่แล้ว
3,155
ปีนี้
13,836
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
15,102
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73


จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านแม่สามแลบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน กรมทหารพรานที่ 3604 อุทยานแห่งชาติสาละวิน(บ้านแม่สามแลบ) และชาวบ้านแม่สามแลบ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านแม่สามแลบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หมู่ที่1บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

28 สิงหาคม 2565
เข้าชม 4 ครั้ง

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านแม่สามแลบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน กรมทหารพรานที่ 3604 อุทยานแห่งชาติสาละวิน(บ้านแม่สามแลบ) และชาวบ้านแม่สามแลบ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านแม่สามแลบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หมู่ที่1บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

28 สิงหาคม 2565
เข้าชม 3 ครั้ง

รับมอบศูนย์ช่วยเหลือสังคม,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้เข้าร่วม รับมอบศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบลแม่สามแลบ จากนายอำสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และรับมอบเงินสนับสหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ จาก พม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อบต.แม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

27 กรกฎาคม 2565
เข้าชม 4 ครั้ง

จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารคัาชายแดน บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

26 กรกฎาคม 2565
เข้าชม 5 ครั้ง

โครงการการดูแลสุขภาพในวัยทำงานประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ จัดโครงการการดูแลสุขภาพในวัยทำงานประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอาคารค้าชายแดน บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

25 กรกฎาคม 2565
เข้าชม 3 ครั้ง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่ตอละ หมู่ที่2 ตำบลแม่สามแลบ และร่วมติดตาม ชุมชนที่ตกเกณต์ จปฐ ร่วมกับ พช.อำเภอและปลัดอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

21 กรกฎาคม 2565
เข้าชม 3 ครั้ง

จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอาคารค้าชายแดน บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

04 กรกฎาคม 2565
เข้าชม 12 ครั้ง

จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ จิตอาสาและสมัครรักษ์โลก(อถล) จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ร่วมกับ กองร้อยทหารที่ 3604 วนอุทยานไม้สักใหญ่ และหน่วยงานในพื้นที่ ณ สะพาน บ้านกอมูเดอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

04 กรกฎาคม 2565
เข้าชม 12 ครั้ง

ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้​ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร​ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 งานการศึกษาประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้​ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร​ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กเล็กใน ศพด.ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่อบต.​เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรจากศูนย์ของอบต.แม่สามแลบ

30 มิถุนายน 2565
เข้าชม 12 ครั้ง

 ดำเนินโครงการขยะแลกไข่ บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ตำบลแม่สามแลบ เพื่อเพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 อบต.แม่สามแลบ ดำเนินโครงการขยะแลกไข่ บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ตำบลแม่สามแลบ เพื่อเพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ,ระบบเก็บขนขยะ และการกำจัดขยะมูลฝอยที่ปลายทางเพื่อลดปริมาณขยะในตำบลแม่สามแลบ

28 มิถุนายน 2565
เข้าชม 11 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 - 26 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

เมื่อวันที่ 14 - 26 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ตำบลแม่สามแลบ จำนวน 2 ราย สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ

26 มิถุนายน 2565
เข้าชม 11 ครั้ง

รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
26 มิถุนายน 2565
เข้าชม 9 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปลูกป่าต้นน้ำและหญ้าแฝกพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บ้านกลอเซโล,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปลูกป่าต้นน้ำและหญ้าแฝกพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บ้านกลอเซโล หมู่ที่ 6 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ และมีหน่วยงานส่วนรารการต่างๆในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

21 มิถุนายน 2565
เข้าชม 11 ครั้ง

 รับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 รองปลัด อบต.แม่สามแลบพร้อมหัวน้าส่วนราชการ รับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ณ ห้องประชุมอาคารค้าชายแดน หมู่ที่1 บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

15 มิถุนายน 2565
เข้าชม 14 ครั้ง

ร่วมบวชป่าต้นน้ำ ณ เขตติดต่อระหว่างบ้านห้วยกระต่าย ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 องค์บริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ส่วนงานเกษตรกับพัฒนาชุมชน ร่วมบวชป่าต้นน้ำ ณ เขตติดต่อระหว่างบ้านห้วยกระต่าย ตำบลแม่สามแลบกับบ้านแม่ปองตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

06 มิถุนายน 2565
เข้าชม 11 ครั้ง

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (283 รายการ)