ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-044-000 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044-000

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,001
เดือนที่แล้ว
1,063
ปีนี้
2,064
ปีที่แล้ว
6,499
ทั้งหมด
8,563
ไอพี ของคุณ
35.175.113.29


09 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ผู้นำชุมชน และชาวหน่วยงาน ทหารพราน 3601 ป่าไม้ตำบลสามแลบดำเนินกิจกรรมจิตอาสาและเครือข่ายอาสาท้องถิ่นรักโลก(อถล.)โดยพัฒนาทำความสะอาดบริเรณ์รอบๆหมู่บ้าน

09 ธันวาคม 2562

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติพิธีทำบุญตัดบาตรถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคม ณ หอประชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และกิจกรรมจิตอาสาวัดแม่สวด

05 ธันวาคม 2562

ประชุมระเบียบวาระโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

29 พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบร่วมติดตามสำราจโครงการเพาะสาละวินและโครงการป่าสร้างรายได้พร้อมปลูกหญ้าบ้านสบเมย ในเดือนธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ศูแม่สามแลบ พํฒนาที่ดินหน่วยที่8 อำเภอสบเมย

19 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบใด้จัดประเพณีลอยกระทงชมน้ำสาละวินประจำปี 2562 ณ บริเวณ์ริมนำ้บ้านแม่สามแลบ

15 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่าสมแลบร่ามบูรณาการระหว่างหน่วยงานร่วม โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ศูนย์สบเมย ศูนย์แม่สามแลบ ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สฆูงแม่ฮ่องสอนและหน่วยพํฒนาที่ดินหน่อยที่ 8อำเภอสบเมย ถ่ายทอดวิชาการ การเปลื่ยนยอดพันธ์ดี อาโวคาโด้ สนับสนุนยอดพันธ์ดี วัสดุสำหรับเปลื่ยนยอดให้เกษตรกร ตัวอย่างผู้ปลูกอาโวคาโด้ บ้านปูคำ ห้วยแห้ง บ้านปู่คำน้อย และบ้านกอเซโล

14 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 5 พฤสจิกายน 2562 นายไตรรัตน์ วนาศิริสุข นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ และเยาวชนตำแม่สามแลบประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งกีฬาเยาวชนประจำปี 2562 และแบ่งสายกีฬาประเภทต่างๆ

05 พฤศจิกายน 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วัน อังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ

05 พฤศจิกายน 2562

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและจัดพิธีบำเพ็ญกุลศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบได้เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมและเวลา 10.00น.จิตอาสาพระทานเข้าทำความสะอาดร่องน้ำคูคลองบริเวณว่าการอำเภอสบเมยเก่าช่วงเย็นจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิกุล

24 ตุลาคม 2562

วันที่21-22 เดือนตุลาคม2562องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบได้จัดโครงการจิตอาสาสร้างห้องน้ำและเก็บขยะจุดวิวบ้านกอเซโลนำโดย นายยกไตรรัตน์ วนาศิริสุข และพนักงานสมาชิก อพปร.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ

22 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ทางองค์การบริหารส่วนตำบาลแม่สามแลบได้กล่าวต้อนรับนักวิชาการศึกษา ซึ่งนักวิชาศึกษาย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

15 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารราช บรมนาถบพิตร ณ หอ ประชุมชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำนำ้คูคลองถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อ่างเก็บน้ำบ้านแม่คะตวนและช่วงเย็นพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2562

วันที่1 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำแม่สามแลบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ นาย ไตรรัตน์ วนาศิริสุข และหน่วยงานต่างๆ เช่น ทหารพราน กรมป่าไม้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ผู้นำชุมชนบ้านแม่สามแลบ ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานโครงการปรเพณีลอยกระทงประจำปี 2562

01 ตุลาคม 2562

วันที่ 1ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบร่วมกับชาวบ้านแม่สามแลบ ผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆเช่น ทหารพรานที่ 3601 หน่วยงานป่าไม้ตำบลแม่สามแลบดำเนินจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาโดยเก็บขยะและตัดหญ้าบริเวณ์ถนนทางเข้าหมู่บ้านเพื่อหมู่บ้านมีความเป็นระเบียบเรีบยร้อยและสะอาดน่าอยู่อาศัย ณ หมู่บ้านแม่สาม ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

01 ตุลาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (107 รายการ)