ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
355
เดือนนี้
905
เดือนที่แล้ว
1,538
ปีนี้
10,714
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
11,980
ไอพี ของคุณ
3.229.135.146


จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

เข้าชม : 2 ครั้ง

จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

เข้าชม : 2 ครั้ง

ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้​ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร​

เข้าชม : 2 ครั้ง

ดำเนินโครงการขยะแลกไข่ บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ตำบลแม่สามแลบ เพื่อเพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

เข้าชม : 2 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 - 26 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เข้าชม : 2 ครั้ง

รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕

เข้าชม : 0 ครั้ง


-:- ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เข้าชม : 2 ครั้ง 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  เข้าชม : 2 ครั้ง 
-:- เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลแม่สามแลบ  เข้าชม : 5 ครั้ง 
-:- การให้บริการประชาชนของ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสาขาแม่สะเรียง  เข้าชม : 4 ครั้ง 
-:- แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  เข้าชม : 7 ครั้ง 
-:- สรุปผลการสำรวจ เรื่องแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564  เข้าชม : 16 ครั้ง 
-:- ขอเชิญชวน รับสมัครอาสารักษ์โลก (อถล) เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยการปกป้องสิ่งแวดล้อม  เข้าชม : 10 ครั้ง 
-:- ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เข้าชม : 8 ครั้ง 
-:- รายงานผลการปฏิบัติโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564  เข้าชม : 14 ครั้ง 
-:- ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  เข้าชม : 17 ครั้ง 


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านห้วยกระต่าย ม. 8 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปริมาณงาน อาคาร 1 หลัง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมห้องน้ำ 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ตอละ ม. 2 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเครอะบอ ม.7 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดค้าชายแดนบ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ตำบลแม่สามแลบบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน (โดยใช้แรงงานราษฎร) บ้านกอมูเดอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หน่อมบ้านปู่คำน้อย ม. 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน (โดยใช้แรงงานราษฎร) บ้านบุญเลอ-โตแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องล้อบ้านบุญเลอ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยี ศพด.บ้านเครอะวอ โดยเฉพาะเจาะจง 


น้ำตกบ้านกลอเซโซหมู่ที่่ 6

เข้าชม : 301 ครั้ง

แม่น้ำสาละวิน

เข้าชม : 274 ครั้ง

ถ้ำปลากลอเซโล หมู่ที่ 6

เข้าชม : 266 ครั้ง


สินค้า OTOP (การจัดสาน) ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 440 ครั้ง

ถั่วฝักยาว ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 262 ครั้ง

บุก ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 317 ครั้ง


ศูนย์เด็กเล็ก

เข้าชม : 8 ครั้ง


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    
คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน