ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 080-4755655 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044002 สายด่วนผู้บริหาร 0612861255

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
2,152
เดือนที่แล้ว
2,207
ปีนี้
21,190
ปีที่แล้ว
21,824
ทั้งหมด
49,513
ไอพี ของคุณ
35.175.107.77


สรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ วันที่ 3

เข้าชม : 0 ครั้ง

ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตอละ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสำรวจเบื้องต้นสุกรตายพร้อมอธิบายแนวทางเยี่ยวยาแก่ชาวบ้านแม่ตอละ

เข้าชม : 0 ครั้ง

ลงพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพัธ์เชิญชานประชาชน ตำบลแม่สามแลบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 0 ครั้ง

สรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ วันที่ 2

เข้าชม : 0 ครั้ง

บรรยากาศวันแรก วันที่ 11 ตุลาคม 2564 การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 5 ครั้ง

ลงพื้นที่ หมู่ 3 บ้านแม่แคะ หย่อมบ้านสิวาเดอ สำรวจความเสีย บ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

เข้าชม : 0 ครั้ง


-:- ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบให้ผู้สมัครสแกน QR Code ระเบียบ/ประกาศ/แบบฟอร์มที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ  เข้าชม : 1 ครั้ง 
-:- ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ  เข้าชม : 1 ครั้ง 
-:- ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ (ภาษาท้องถิ่น)  เข้าชม : 1 ครั้ง 
-:- ปิดสถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิวกลอเซโล เป็นการชั่วคราว  เข้าชม : 1 ครั้ง 
-:- ประชาสัมพันธ์ เอกสารแบบฟอร์มสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ของงานพรรคการเมือง  เข้าชม : 2 ครั้ง 
-:- ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ  เข้าชม : 2 ครั้ง 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ลงพื้นที่หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยกระต่าย มอบถุงยังชีพให้ประชาชน ที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยกระต่าย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าชม : 3 ครั้ง 
-:- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  เข้าชม : 7 ครั้ง 
-:- สถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ  เข้าชม : 3 ครั้ง 
-:- คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.  เข้าชม : 5 ครั้ง 


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหย่อมบ้านแม่แคะ หมู่ 3 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านสบเมย หมู่ 4 
-:- โครงการก่อสร้างถนนร่องล้อสบเมย-บ้านพะละอึคี หมู่ที่ 4 
-:- โครงการก่อสร้างถนนร่องล้อสบเมย-บ้านโก๊หงอคี หมู่ที่ 4 
-:- โครงการก่อสร้างถนนร่องล้อบ้านบุญเลอ หมู่ที่ 5 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 10 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยกระต่าย หมู่ที่ 8 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 74 กิโลวิตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- การซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 74 กิโลวิตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน (โดยใช้แรงงานราษฎร) บ้านกอมูเดอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หน่อมบ้านปู่คำน้อย ม. 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน (โดยใช้แรงงานราษฎร) บ้านบุญเลอ-โตแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องล้อบ้านบุญเลอ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยี ศพด.บ้านเครอะวอ โดยเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ ศพด.บ้านเครอะวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถไถแทรกเตอร์ ปรับพื้นที่ เพื่อทำลานจอดเฮลิคอปเตอร์ บ้านแม่แคะ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างห้องสรง (ห้องสุขา)บ้านแม่แคะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) โดยวิธีคัดเลือก  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 


น้ำตกบ้านกลอเซโซหมู่ที่่ 6

เข้าชม : 193 ครั้ง

แม่น้ำสาละวิน

เข้าชม : 163 ครั้ง

ถ้ำปลากลอเซโล หมู่ที่ 6

เข้าชม : 161 ครั้ง


สินค้า OTOP (การจัดสาน) ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 217 ครั้ง

ถั่วฝักยาว ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 161 ครั้ง

บุก ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 218 ครั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    
คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน