ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615-945 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615-945

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,243
เดือนที่แล้ว
1,960
ปีนี้
16,680
ปีที่แล้ว
6,499
ทั้งหมด
23,179
ไอพี ของคุณ
3.224.127.143


ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เข้าชม : 6 ครั้ง

กิจกรรม รณรงค์พนักงานองค์บริหารส่วนตำบลแม่สามแลบใช้ปิ่นโตเพื่อลดการใช้ถุงพลาดสติกถุงหิ้ว

เข้าชม : 6 ครั้ง

โครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร

เข้าชม : 7 ครั้ง

โครงการร่วมด้านทุจริตปลูกจิตสำนึกธรรมภิบาล

เข้าชม : 6 ครั้ง

โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เข้าชม : 6 ครั้ง

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบรมการเลี้ยงหมูหลุม

เข้าชม : 66 ครั้ง


-:- โครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรดีเด่น ประจำปี 2564  เข้าชม : 15 ครั้ง 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   เข้าชม : 11 ครั้ง 
-:- ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างงาน สำนักงานจัดงานหางาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าชม : 7 ครั้ง 
-:- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ร่วมต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึกธรรมมาภิบาล   เข้าชม : 6 ครั้ง 
-:- ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   เข้าชม : 18 ครั้ง 
-:- การใช้น้ำอย่างประหยัด  เข้าชม : 14 ครั้ง 
-:- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าชม : 22 ครั้ง 
-:- แยกขยะก่อนทิ้ง  เข้าชม : 12 ครั้ง 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ  เข้าชม : 13 ครั้ง 
-:- รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครคงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   เข้าชม : 16 ครั้ง 


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 74 กิโลวิตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- การซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 74 กิโลวิตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านแม่ลามาน้อย หมู่ 8 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านปู่คำ หมู่ 10 
-:- เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- โครงการสร้างห้องน้ำคนพิการ บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านห้วยกระต่าย หมู่ 8 


น้ำตกบ้านกลอเซโซหมู่ที่่ 6

เข้าชม : 27 ครั้ง

แม่น้ำสาละวิน

เข้าชม : 18 ครั้ง

ถ้ำปลากลอเซโล หมู่ที่ 6

เข้าชม : 19 ครั้ง


สินค้า OTOP (การจัดสาน) ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 34 ครั้ง

ถั่วฝักยาว ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 18 ครั้ง

บุก ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 39 ครั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    
คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน