ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 080-4755655 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044002 สายด่วนผู้บริหาร 0612861255

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
998
เดือนที่แล้ว
1,450
ปีนี้
17,829
ปีที่แล้ว
21,824
ทั้งหมด
46,152
ไอพี ของคุณ
3.238.248.200


มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ให้เด็กที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก หมู่ที่ 1

เข้าชม : 1 ครั้ง

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 0 ครั้ง

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะโอ

เข้าชม : 1 ครั้ง

ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านสบเมย ส่งมอบ ชุดตรวจโควิด ATK และหน้ากากอนามัย

เข้าชม : 0 ครั้ง

มอบถุงยังชีพ และ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หมู่ที่ 4 บ้านสบเมย

เข้าชม : 2 ครั้ง

มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดกักตัว และมอบเงินพร้อมถุงยังชีพให้คนพิการ

เข้าชม : 2 ครั้ง


-:- วันที่ 16 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้ไปรับผู้ป่วยโควิด ที่รักษาหายแล้ว จำนวน 2 ราย จากโรงพยาบาลแม่สะเรียง มากักตัวอีก 14 วัน ณ สถานที่กักตัว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ อำเภอ สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าชม : 0 ครั้ง 
-:- นายไตรรัตน์ วนาศิริสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 130 ถุง ข้าวสาร จำนวน 130 ถุงให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่สามแลบ และบ้านห้วยกองก๊าดหย่อมบ้านแม่สามแลบ  เข้าชม : 0 ครั้ง 
-:- มอบหน้ากากอนามัยที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญ ให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ในตำบลแม่สามแลบ   เข้าชม : 0 ครั้ง 
-:- มอบถุงยังชีพให้ประชาชน หมู่ 4 บ้านสบเมย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - 2019  เข้าชม : 0 ครั้ง 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้แพ็คหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ที่ได้รับบริจาคมาจากผู้ใจบุญ ส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบ  เข้าชม : 0 ครั้ง 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้ไปรับ คนไข้บ้านห้วยมะโอจากโรงพยาบาลสนามอำเภอแม่สะเรียง จำนวน 4 ราย กลับมาที่จุดพักคอย  เข้าชม : 0 ครั้ง 
-:- ขอเชิญชวนบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม สิ่งของอุปโภค บริโภค ชุดตรวจ ATK ชุด PPE  เข้าชม : 0 ครั้ง 
-:- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอสบเมย ที่ ๓๐๓/๒๕๖๔ เรื่องปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว  เข้าชม : 4 ครั้ง 
-:- ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ กรณีพิเศษ  เข้าชม : 4 ครั้ง 
-:- รับสมัครสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  เข้าชม : 5 ครั้ง 


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหย่อมบ้านแม่แคะ หมู่ 3 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านสบเมย หมู่ 4 
-:- โครงการก่อสร้างถนนร่องล้อสบเมย-บ้านพะละอึคี หมู่ที่ 4 
-:- โครงการก่อสร้างถนนร่องล้อสบเมย-บ้านโก๊หงอคี หมู่ที่ 4 
-:- โครงการก่อสร้างถนนร่องล้อบ้านบุญเลอ หมู่ที่ 5 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 10 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยกระต่าย หมู่ที่ 8 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 74 กิโลวิตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- การซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 74 กิโลวิตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน (โดยใช้แรงงานราษฎร) บ้านกอมูเดอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หน่อมบ้านปู่คำน้อย ม. 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน (โดยใช้แรงงานราษฎร) บ้านบุญเลอ-โตแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องล้อบ้านบุญเลอ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยี ศพด.บ้านเครอะวอ โดยเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ ศพด.บ้านเครอะวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถไถแทรกเตอร์ ปรับพื้นที่ เพื่อทำลานจอดเฮลิคอปเตอร์ บ้านแม่แคะ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างห้องสรง (ห้องสุขา)บ้านแม่แคะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) โดยวิธีคัดเลือก  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 


น้ำตกบ้านกลอเซโซหมู่ที่่ 6

เข้าชม : 172 ครั้ง

แม่น้ำสาละวิน

เข้าชม : 146 ครั้ง

ถ้ำปลากลอเซโล หมู่ที่ 6

เข้าชม : 144 ครั้ง


สินค้า OTOP (การจัดสาน) ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 199 ครั้ง

ถั่วฝักยาว ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 147 ครั้ง

บุก ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 202 ครั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    
คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน