ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-044002 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044002

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,709
เดือนที่แล้ว
2,213
ปีนี้
8,246
ปีที่แล้ว
21,824
ทั้งหมด
36,569
ไอพี ของคุณ
18.232.55.103


โครงการ อบต .พบประชาชนเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลแม่สามแลบ ประจำงบประมาณ 2564

เข้าชม : 18 ครั้ง

ประชุมสภา

เข้าชม : 8 ครั้ง

บวชป่าต้นน้ำ บ้านเครอะบอ

เข้าชม : 9 ครั้ง

โครงการฝายชะลอน้ำ บ้าน ซิวาเดอ

เข้าชม : 19 ครั้ง

ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

เข้าชม : 13 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการ​ศูนย์บริการและ​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​การเกษตร​ประจำตำบลแม่สาม​แลบ​ครั้งที่2

เข้าชม : 17 ครั้ง


-:- มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)(ฉบับที่3)  เข้าชม : 3 ครั้ง 
-:- ต่อต้านคอร์ รัปชั่น ร่วมประการเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต  เข้าชม : 8 ครั้ง 
-:- ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายวาตภัย   เข้าชม : 2 ครั้ง 
-:- จุดตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ   เข้าชม : 1 ครั้ง 
-:- ประกาศจากจังหวัดแม่ฮ่อำเภอสบเมย ออกมาตรการด่วนคุมโควิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลกองก๋อย หากเป็นผู้สัมผัสแยกกักตัวเอง 14 วัน ส่วนประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องรายงานตัว ภายใน 24 ชม.องสอน​ เรื่อง​มาตรการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในสถานการณ์การแพร  เข้าชม : 6 ครั้ง 
-:- คนที่จะเข้ามาบริจาคของจะต้องมีใบอนุญาต จากสภากาชาดไทย ถ้าไม่มีใบอนุญาตหรือใบรับรองจากสภากาชาด จะไม่สามารถไป บริจาคได้  เข้าชม : 7 ครั้ง 
-:- มาตรการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019(COVID-19)  เข้าชม : 6 ครั้ง 
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สามแลบ หยุดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจาภาคเหนือ  เข้าชม : 18 ครั้ง 
-:- การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  เข้าชม : 23 ครั้ง 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประซาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  เข้าชม : 6 ครั้ง 


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 74 กิโลวิตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- การซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 74 กิโลวิตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านแม่ลามาน้อย หมู่ 8 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านปู่คำ หมู่ 10 
-:- เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- โครงการสร้างห้องน้ำคนพิการ บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านห้วยกระต่าย หมู่ 8 


น้ำตกบ้านกลอเซโซหมู่ที่่ 6

เข้าชม : 92 ครั้ง

แม่น้ำสาละวิน

เข้าชม : 73 ครั้ง

ถ้ำปลากลอเซโล หมู่ที่ 6

เข้าชม : 76 ครั้ง


สินค้า OTOP (การจัดสาน) ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 130 ครั้ง

ถั่วฝักยาว ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 78 ครั้ง

บุก ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 129 ครั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    
คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน