ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-044-000 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044-000

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
578
เดือนที่แล้ว
1,015
ปีนี้
5,859
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,859
ไอพี ของคุณ
3.233.239.20


ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
กิจกรรมจิตอาสาและเครือข่ายอาสาท้องถิ่นรักโลก(อถล.)
5 ธันวาคม 2562
ประชุมระเบียบวาระโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการเพาะสาละวินและโครงการป่าสร้างรายได้
ประเพณีลอยกระทงชมน้ำสาละวินประจำปี 2562

-:- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 
-:-  ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 
-:- แถลงการณ์ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้รัฐบาลมั่นใจในการยกกเลิกสารฺพิษทางการเกษตร 
-:- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ ข้าราชการประเภทอื่น 
-:-  วารสารประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
-:- โครงการการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 
-:- วารสารประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
-:- วารสารประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
-:- ข่าวรับสมัครและใบรับสมัคร 


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านแม่ลามาน้อย หมู่ 8 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านปู่คำ หมู่ 10 
-:- เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- โครงการสร้างห้องน้ำคนพิการ บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านห้วยกระต่าย หมู่ 8 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านซิวาเดอ หมู่ 3 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านแม่ตอละ หมู่ 2 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา


ท่าเรือแม่สามแลบ ม.1
พระธาตุแม่สามแลบ

สินค้า OTOP (การจัดสาน) ตำบลแม่สามแลบ
ถั่วฝักยาว ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ
บุก ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    
คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน