ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615-945 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615-945

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
369
เดือนที่แล้ว
1,525
ปีนี้
12,176
ปีที่แล้ว
6,499
ทั้งหมด
18,675
ไอพี ของคุณ
35.172.233.2


ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ กองทุนหลักประการสุขภาพ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
โครงการ อบรมส่งเสริมความรู้ด้านกหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เดินรณรงค์ไข้เลือดออก จิตอาสา ทำสมุนไพรไล่ยุง
โครงการอบรมงานสารบรรณ

-:- นายกสมาคมเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านแม่สามแลบ 
-:- โครงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก 
-:- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
-:- นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563  
-:- การขออนุญาต (ก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง) 
-:- ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร,ดัดแปลง อาคาร,รื้อถอน และออกหลักฐานเพื่อออกหมายเลขบ้าน 
-:- 4 วิธีป้องกัน โรคไข้เลือดออก 
-:- ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล  
-:- บทความเสียงตามสาย/วิทยุขนาดสั้น เมษายน 2563  
-:- เนื้อหาบทความเสียงตามสาย/วิทยุขนาดสั้น ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ “พืชกระท่อม” ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป 


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านแม่ลามาน้อย หมู่ 8 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านปู่คำ หมู่ 10 
-:- เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- โครงการสร้างห้องน้ำคนพิการ บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านห้วยกระต่าย หมู่ 8 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านซิวาเดอ หมู่ 3 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านแม่ตอละ หมู่ 2 


น้ำตกบ้านกลอเซโซหมู่ที่่ 6
แม่น้ำสาละวิน
ถ้ำปลากลอเซโล หมู่ที่ 6

สินค้า OTOP (การจัดสาน) ตำบลแม่สามแลบ
ถั่วฝักยาว ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ
บุก ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    
คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน