ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
605
เดือนที่แล้ว
3,537
ปีนี้
4,142
ปีที่แล้ว
30,603
ทั้งหมด
36,011
ไอพี ของคุณ
34.225.194.102


วันถนนปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

เข้าชม : 4 ครั้ง

จัดโครงการเปิดการท่องเที่ยวตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2566

เข้าชม : 22 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน และวัดพระธาตุ ในพื้นที่บ้านแม่สามแลบ

เข้าชม : 41 ครั้ง

ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎรบ้านสบเมย จากเหตุเกิดต้นไม้ล้มใส่บ้าน หลังคาบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน หมู่ที่ 4

เข้าชม : 37 ครั้ง

มอบหมายให้งานป้องกันฯลฯ อบต.แม่สามแลบ ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักลมพัดแรง ต้นไม้ล้มใส่บ้าน หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย

เข้าชม : 39 ครั้ง

งานเกษตร อบต.แม่สามแลบ ลงพื้นที่สำรวจงานโครงการที่ชาวบ้านขอมาณ.ม4 ม.6 เพื่อติดตามงานด้านเกษตร

เข้าชม : 36 ครั้ง


-:- ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เข้าชม : 1 ครั้ง 
-:- ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ครั้งที่ 4/2566  เข้าชม : 5 ครั้ง 
-:- ประกาศเรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น สายงานผู้ปฏิบัติ  เข้าชม : 13 ครั้ง 
-:- คู่มือการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ  เข้าชม : 15 ครั้ง 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ  เข้าชม : 27 ครั้ง 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ  เข้าชม : 31 ครั้ง 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เข้าชม : 40 ครั้ง 
-:- ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านมือถือตามขั้นตอนดังนี้ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  เข้าชม : 54 ครั้ง 
-:- ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ขอแนะนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกวิธีป้องกันการติดเชื้อ  เข้าชม : 50 ครั้ง 
-:- ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  เข้าชม : 56 ครั้ง 


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ยกเลิกประกาศปรพะกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้าง การจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ด้วยการประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีขับเคลื่อน4ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน1คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- เอกสารประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,500ซีซีขับเคลื่อน4ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน1คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันขับเคลื่อน4ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน1คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ 
-:- ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1คัน คันละ 1ล้านบาทจำนวนวงเงินงบประมาณ 1ล้านบาทด้วยวิธีประกวดราคา 
-:- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน คันละ 1ล้านบาท 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านห้วยกระต่าย ม. 8 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปริมาณงาน อาคาร 1 หลัง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมห้องน้ำ 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ตอละ ม. 2 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเครอะบอ ม.7 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดค้าชายแดนบ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ตำบลแม่สามแลบบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน (โดยใช้แรงงานราษฎร) บ้านกอมูเดอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หน่อมบ้านปู่คำน้อย ม. 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน (โดยใช้แรงงานราษฎร) บ้านบุญเลอ-โตแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องล้อบ้านบุญเลอ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยี ศพด.บ้านเครอะวอ โดยเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:-  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 cc หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ 
-:-  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 cc หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ 
-:- ประกาศ การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศพด.บ้านเครอะบอ 
-:- ประกาศ การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศพด.บ้านแม่ตอละ 
-:- โครงการซ่อมแซมบดอัดถนนลูกรัง บ.กอมูเดอ ม.9 -บ.กลอเซโล ม.6 


น้ำตกบ้านกลอเซโซหมู่ที่่ 6

เข้าชม : 391 ครั้ง

แม่น้ำสาละวิน

เข้าชม : 360 ครั้ง

ถ้ำปลากลอเซโล หมู่ที่ 6

เข้าชม : 360 ครั้ง


สินค้า OTOP (การจัดสาน) ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 594 ครั้ง

ถั่วฝักยาว ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 358 ครั้ง

บุก ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 414 ครั้ง


ศูนย์เด็กเล็ก

เข้าชม : 94 ครั้ง


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    
คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน