ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-044002 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044002

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
1,551
เดือนที่แล้ว
1,925
ปีนี้
1,551
ปีที่แล้ว
21,824
ทั้งหมด
29,874
ไอพี ของคุณ
3.239.40.250


โครงการบริหารจัดขยะ เพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เข้าชม : 0 ครั้ง

ประชุมผู้ประกอบการการชายเเดน ณ ห้องประชุมการค้าชายแดน

เข้าชม : 0 ครั้ง

อบต.แม่สามแลบดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔

เข้าชม : 6 ครั้ง

โครงการ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาศกาลปีใหม่

เข้าชม : 10 ครั้ง

ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ปิดหมู่กอมูลเดอหมู่ที่๙ ตำบลแม่สามแลบ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ โควิค ๒๐๑๙

เข้าชม : 12 ครั้ง

จุดตรวจจุดคัดกรอง ไวรัสโคโรน่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 10 ครั้ง


-:- คู่มือประชาชนเพื่อการแยกขยะอันตรายจากชุมชน  เข้าชม : 1 ครั้ง 
-:- ขยะอันตรายอย่างไร?  เข้าชม : 0 ครั้ง 
-:- ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าชม : 7 ครั้ง 
-:- การจัดตั้งศูนย์คัดกรองโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เข้าชม : 4 ครั้ง 
-:- การจัดตั้งจุดคัดกรองโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เข้าชม : 5 ครั้ง 
-:- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019)  เข้าชม : 4 ครั้ง 
-:- ประกาศ ปิด การท่องเที่ยวและที่พักแรม สถานที่ท่องเที่ยว ในตำบลแม่สามแลบ  เข้าชม : 15 ครั้ง 
-:- ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  เข้าชม : 11 ครั้ง 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ  เข้าชม : 23 ครั้ง 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ   เข้าชม : 42 ครั้ง 


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 74 กิโลวิตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- การซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 74 กิโลวิตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านแม่ลามาน้อย หมู่ 8 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านปู่คำ หมู่ 10 
-:- เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- โครงการสร้างห้องน้ำคนพิการ บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านห้วยกระต่าย หมู่ 8 


น้ำตกบ้านกลอเซโซหมู่ที่่ 6

เข้าชม : 55 ครั้ง

แม่น้ำสาละวิน

เข้าชม : 42 ครั้ง

ถ้ำปลากลอเซโล หมู่ที่ 6

เข้าชม : 47 ครั้ง


สินค้า OTOP (การจัดสาน) ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 73 ครั้ง

ถั่วฝักยาว ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 45 ครั้ง

บุก ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

เข้าชม : 81 ครั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    
คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน