ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
815
เดือนที่แล้ว
1,503
ปีนี้
7,485
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
8,751
ไอพี ของคุณ
18.232.53.185


ให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565​ เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไกลสามารถแวะพักระหว่างทาง และเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

เข้าชม : 6 ครั้ง

ให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565​ เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไกลสามารถแวะพักระหว่างทาง และเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

เข้าชม : 5 ครั้ง

โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565

เข้าชม : 8 ครั้ง

จัดโครงการ อบต.แม่สามแลบพบประชาชน ประจำปี 2565 และจัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

เข้าชม : 18 ครั้ง

โครงการ อบต.แม่สามแลบพบประชาชน ประจำปี 2565 และจัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

เข้าชม : 11 ครั้ง

  ประชุมพนักงานเพื่อวางแผนดำเนินโครงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  เข้าชม : 11 ครั้ง


  -:- รายงานผลการปฏิบัติโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564  เข้าชม : 0 ครั้ง 
  -:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  เข้าชม : 9 ครั้ง 
  -:- ขอแจ้งให้ประชาชนตำบลแม่สามแลบที่รับจ้าง รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบ มาลงทะเบียนรถ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวในเวลา 08.30 - 16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ  เข้าชม : 11 ครั้ง 
  -:- ขอเชิญชวนให้ชุมชนแต่ละหมู่บ้านส่งผลงานเข้าประกวด"โครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี ครั้งที่ 5  เข้าชม : 16 ครั้ง 
  -:- ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามช่องทางดังต่อไปนี้ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT  เข้าชม : 19 ครั้ง 
  -:- ลิงค์สำหรับให้ผู้ปกครองเด็กตรวจสอบสถานะสิทธิเด็กแรกเกิด  เข้าชม : 26 ครั้ง 
  -:- ขอแจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่ส่งเอกสารไม่ครบ และไม่ถูกต้อง  เข้าชม : 24 ครั้ง 
  -:- กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  เข้าชม : 4 ครั้ง 
  -:- ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น สายงานผู้ปฏิบัติ  เข้าชม : 56 ครั้ง 
  -:- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส  เข้าชม : 61 ครั้ง 


  ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
  -:- โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหย่อมบ้านแม่แคะ หมู่ 3 
  -:- โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านสบเมย หมู่ 4 
  -:- โครงการก่อสร้างถนนร่องล้อสบเมย-บ้านพะละอึคี หมู่ที่ 4 
  -:- โครงการก่อสร้างถนนร่องล้อสบเมย-บ้านโก๊หงอคี หมู่ที่ 4 
  -:- โครงการก่อสร้างถนนร่องล้อบ้านบุญเลอ หมู่ที่ 5 
  -:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 10 
  -:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยกระต่าย หมู่ที่ 8 
  -:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 74 กิโลวิตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  -:- การซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 74 กิโลวิตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
  -:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านห้วยกระต่าย ม. 8 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปริมาณงาน อาคาร 1 หลัง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมห้องน้ำ 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ตอละ ม. 2 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเครอะบอ ม.7 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดค้าชายแดนบ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ตำบลแม่สามแลบบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน (โดยใช้แรงงานราษฎร) บ้านกอมูเดอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หน่อมบ้านปู่คำน้อย ม. 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน (โดยใช้แรงงานราษฎร) บ้านบุญเลอ-โตแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องล้อบ้านบุญเลอ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยี ศพด.บ้านเครอะวอ โดยเฉพาะเจาะจง 


  น้ำตกบ้านกลอเซโซหมู่ที่่ 6

  เข้าชม : 282 ครั้ง

  แม่น้ำสาละวิน

  เข้าชม : 251 ครั้ง

  ถ้ำปลากลอเซโล หมู่ที่ 6

  เข้าชม : 247 ครั้ง


  สินค้า OTOP (การจัดสาน) ตำบลแม่สามแลบ

  เข้าชม : 390 ครั้ง

  ถั่วฝักยาว ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

  เข้าชม : 243 ครั้ง

  บุก ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ

  เข้าชม : 297 ครั้ง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    
  สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    
  คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   
  ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน