ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615-945 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615-945

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
1,462
เดือนที่แล้ว
1,795
ปีนี้
8,390
ปีที่แล้ว
6,499
ทั้งหมด
14,889
ไอพี ของคุณ
34.231.21.83


บ้านแม่สามแลบหมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทำการปิดหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-3 เมษายน พ.ศ.2563 ห้ามบุคคลเข้าออก ภายใน 3 วัน ตามเวลาที่่กำหนด
ประชุมโครงการคณะกรรมการอนุกรรมกองทุนฯเพื่อร่วมหารือและาวางแผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ไตรมาสที่๒ ประจำปี๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
โครงการรับรู้เกี่ยวกับอาการ การป้องกันความรู้ด้านกฎหมาย และการขับเคลื่อนมาตรการรับผู้เดินทาง กลับประเทศกลุ่มเสี่ยง ของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านสบเมย
โครงการเฝ้าระวังควบคุมโคโรนาและจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ณ บ้านสบเมย
โครงการ ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจำปี2563





-:- ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล  
-:- บทความเสียงตามสาย/วิทยุขนาดสั้น เมษายน 2563  
-:- เนื้อหาบทความเสียงตามสาย/วิทยุขนาดสั้น ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ “พืชกระท่อม” ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป 
-:- ขยะอันตราย 
-:- โรคปอดอักเสบจากเชื่อไวรัสโคโรนาสามพันธ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้ 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น 
-:- ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีได้รับผลกระทบจากกรณีโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
-:- ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีได้รับผลกระทบจากกรณีโรคไวรัสโคโรน่า 2019. 
-:- จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์แนวทางควบคุมโรคติดต่อและโรคมือเท้าปาก 






ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านแม่ลามาน้อย หมู่ 8 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านปู่คำ หมู่ 10 
-:- เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- โครงการสร้างห้องน้ำคนพิการ บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 
-:- โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านห้วยกระต่าย หมู่ 8 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านซิวาเดอ หมู่ 3 
-:- โครงการถนน คสล.บ้านแม่ตอละ หมู่ 2 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา










ท่าเรือแม่สามแลบ ม.1
พระธาตุแม่สามแลบ





สินค้า OTOP (การจัดสาน) ตำบลแม่สามแลบ
ถั่วฝักยาว ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ
บุก ผลิตผลทางการเกษตร ตำบลแม่สามแลบ










กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    
คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน